Các quy định giao dịch tại thị trường Chứng Khoán Việt Nam

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu các quy định giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam nhé, mọi người nên biết để khi đầu tư sẽ không còn bỡ ngỡ hay bị nhầm lẫn khi đầu tư.

1.Thời gian giao dịch:

Mọi người có thể tham khảo hình bên dưới, khá là chi tiết về thời gian giao dịch ở thị trường Việt Nam.

2.Phương thức khớp lệnh:

 Khớp lệnh định kỳ: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. Nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:

Là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

Nghe khá là khó hiểu đúng không cả nhà, chúng ta cùng làm 1 ví dụ thì sẽ dễ hiểu hơn:

Ví du: Dưới hình là tổng cung và cầu trong phiên ATC của Cổ phiếu VCG :

Trong hình ta thấy có các mức giá mua và bán của mã VCG và tại giá 13.9 là có khối lượng khớp lệnh cao nhất do lệnh mua là 5.000 cổ phiếu ( kí hiệu là M4 ) và lệnh bán là 9.000 cổ phiếu ( kí hiệu là B5 ).

Do giá 13.9 là giá cuối phiên khớp lệnh nên những giá trên 13.9 tại Lệnh mua sẽ khớp theo ( bao gồm giá 13.9-14.0-14.1 và ATC ), tổng cộng khối lượng tại lệnh mua là M1 +M2 +M3 +M4 = 10.000 +6.000 +1.000 +5.000= 22.000 cổ phiếu.

Bên Lệnh bán những giá dưới 13.9 sẽ khớp theo ( bao gồm giá 13.9-13.8-13.7-13.6 và ATC ), tổng cộng khối lượng tại Lệnh bán là B1 +B2 +B3 +B4 +B5= 5.000 +5.000 +2.000 +4.000 +9.000= 25.000 cổ phiếu.

Như vậy Giá khớp ATC là 13.900đ với khối lượng khớp là 22.000 ( bên lệnh bán dư 3.000 cổ phiếu )

3.Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Nguyên tắc khớp lệnh:

Ưu tiên về giá:

Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Ưu tiên về thời gian:

Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

4.Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá:

Đơn vị giao dịch:

Giao dịch khớp lệnh lô chẵn HOSE: 10 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF.

Giao dịch khớp lệnh lô chẵn HNX: 100 cổ phiếu

Khối lượng tối đa của một lệnh đặt là 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF.

Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trở lên.

Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.

Đơn vị yết giá:

5.Biên độ dao động giá:

Biên độ dao động giá quy định trong ngày đối với giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF với sàn Hose là ± 7%, sàn HNX là +-10%

Không áp dụng biên độ giao động giá đối với giao dịch trái phiếu.

o Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)

o Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động)

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF có mức giá trần-sàn sau khi điều chỉnh biên độ dao động ± 7% nhưng giá trần/ sàn vẫn bằng mức giá tham chiếu sẽ điều chỉnh như sau:

Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá

Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – một đơn vị yết giá

Trường hợp giá trần và sàn của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF sau khi điều chỉnh theo cách trên bằng không (0), giá trần và sàn sẽ được điều chỉnh như sau:

Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá

Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết, trong ngày giao dịch đầu tiên, giá giao dịch được biến động trong +/-20% giá giao dịch dự kiến.

Tổ chức niêm yết và công ty chứng khoán làm tư vấn niêm yết (nếu có) phải đưa ra mức giá giao dịch dự kiến để tính giá tham chiếu cho cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày giao dịch đầu tiên.

Nếu trong 03 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết vẫn chưa có giá đóng cửa, tổ chức niêm yết phải được xác định giá giao dịch dự kiến.

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại sau khi tạm dừng giao dịch trên 45 ngày, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ được HSX xác đinh sau khi có sự chấp thuận của SSC (State Security Commission of Vietnam – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi được giao dịch trở lại sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá 7% được áp dung cho ngày giao dịch kế tiếp.

Nếu trong 03 ngày đầu tiên sau khi giao dịch trở lại, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại vẫn chưa có giá đóng cửa.

HSX sẽ xem xét điều chỉnh biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF sau khi có sự chấp thuận của SSC.

6.Hủy lệnh giao dịch:

Trong thời gian khớp lệnh định kỳ:

Khách hàng không được hủy lệnh giao dịch đã đặt trong đợt khớp lệnh định kỳ.

Trong thời gian khớp lệnh liên tục:

Khách hàng có thể yêu cầu nhân viên môi giới hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện, kể cả các lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện ở lần khớp lệnh định kỳ hoặc liên tục trước đó.

7.Thời gian thanh toán:

8.Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:

Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:

Khối lượng mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được trừ vào khối lượng được phép mua ngay sau khi lệnh mua được thực hiện.

Lhối lượng bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được phép mua ngay sau khi kết thúc việc thanh toán giao dịch.

Lệnh mua hoặc một phần lệnh mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài chưa được thực hiện sẽ tự động bị hủy nếu khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được phép mua đã hết hoặc không được thực hiện ngay khi nhập vào hệ thống giao dịch.

Trong thời gian giao dịch thỏa thuận:

Khối lượng chứng khoán được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài sẽ không thay đổi nếu giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa hai nhà đầu tư nước ngoài với nhau.

 

Leave a Comment