Tại Sao Nền Giá Sâu, Thiếu Sót lại hoạt động trong Thị Trường Gấu Covid

Các cuộc đột phá vào mùa hè năm 2020 đối với Tesla ( TSLA ), LGI Homes ( LGIH ) và Lam Research ( LRCX ) lẽ ra đã không bao giờ thành công. Tuy nhiên, cả ba cổ phiếu đều bứt phá thành công mặc dù có một lỗ hổng rõ ràng …

Đọc thêmTại Sao Nền Giá Sâu, Thiếu Sót lại hoạt động trong Thị Trường Gấu Covid

Khi nào nên mua cổ phiếu tăng trưởng: Mô hình chặt chẽ 3 tuần mang lại cho bạn thêm điểm mua

Xem cách các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất hoạt động ngay sau khi bứt phá mạnh. Nếu một nhà lãnh đạo thị trường thực sự với các nguyên tắc cơ bản hàng đầu giữ vững gần một mức giá nhất định trong ít …

Đọc thêmKhi nào nên mua cổ phiếu tăng trưởng: Mô hình chặt chẽ 3 tuần mang lại cho bạn thêm điểm mua