William O’Neil nói về cổ phiếu tăng trưởng: Tại sao Chrysler lại là cổ phiếu chiến thắng lớn trên thị trường chứng khoán

Chrysler là cổ phiếu chiến thắng lớn đầu tiên của tôi vào năm 1962. Đó là một chiếc cốc cổ điển có tay cầm. Chỉ số Dow đã có một sự phá vỡ khủng khiếp vào đầu năm 62 do chính …

Đọc thêmWilliam O’Neil nói về cổ phiếu tăng trưởng: Tại sao Chrysler lại là cổ phiếu chiến thắng lớn trên thị trường chứng khoán