Kỹ năng quản lý danh mục đầu tư quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần biết: Vị trí Của Kim Tự Tháp

Với thị trường chứng khoán năm nay vẫn phải đối mặt với sự biến động, các nhà đầu tư cần các công cụ quản lý danh mục đầu tư vững chắc để xây dựng lại tài khoản đầu tư của họ. …

Đọc thêmKỹ năng quản lý danh mục đầu tư quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần biết: Vị trí Của Kim Tự Tháp

Khi nào bán cổ phiếu: Cách cân bằng lãi và lỗ trong bất kỳ môi trường thị trường nào

Bán cổ phiếu khi nào? Các quy tắc đầu tư của IBD, được Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Hoa Kỳ đánh giá là một trong những chiến lược mạnh mẽ nhất trong số hơn 40 chiến lược đầu …

Đọc thêmKhi nào bán cổ phiếu: Cách cân bằng lãi và lỗ trong bất kỳ môi trường thị trường nào

Quy tắc số 1 cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán: Luôn cắt lỗ nhanh

Trong cuộc chiến đầu tư sống còn, bạn có thể học được rất nhiều điều từ Judo. Bài học đầu tiên và cũng là bài học quan trọng nhất đối với thị trường chứng khoán ngày nay : kiểm soát thiệt hại. …

Đọc thêmQuy tắc số 1 cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán: Luôn cắt lỗ nhanh

Cách bán cổ phiếu: Xác định xem việc phá vỡ mức hỗ trợ có thực sự là tín hiệu bán hay không

Trước đây, góc của Nhà đầu tư đã thảo luận về việc sử dụng đường trung bình động 10 tuần để thêm vào vị thế chiến thắng hoặc đánh dấu tín hiệu bán. Làm thế nào để bán cổ phiếu …

Đọc thêmCách bán cổ phiếu: Xác định xem việc phá vỡ mức hỗ trợ có thực sự là tín hiệu bán hay không