Chỉ 2,4% người giàu đổi đời nhờ cổ phiếu, vì vậy bớt mộng tưởng làm giàu nhanh.

Nhiều người cho rằng con đường làm giàu thuận tiện nhất chính là đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Trong giới nhà giàu, chỉ có 2,4% số người thành công nhờ đầu tư cổ …

Đọc thêmChỉ 2,4% người giàu đổi đời nhờ cổ phiếu, vì vậy bớt mộng tưởng làm giàu nhanh.

Học Cách Từ Chối

https://www.youtube.com/watch?v=vyWt5rfm9R4 Chọn đúng bạn thì sống không đau đầu, từ chối đúng người thì sống không vướng mắc: Nguyên tắc đơn giản mà mấy ai làm được? Một tiếng “Không” vừa dễ vừa khó, nói sao cho người ta bị …

Đọc thêmHọc Cách Từ Chối