Làm thế nào để đầu tư vào cổ phiếu: Tại sao việc học các Mô Hình Biểu Đồ lại có được hiệu quả tốt

Ngôn ngữ đầu tư có thể khiến nhiều nhà đầu tư tương lai ngừng hoạt động gần như nhanh chóng khi họ bắt đầu. Biểu đồ chứng khoán có vẻ đủ xa lạ để bắt đầu. Thêm vào các thuật ngữ như củng cố, đột phá và kiểm tra khả năng kháng cự và hỗ trợ, đồng thời việc học các sự kết nối có thể nhanh chóng bắt đầu cảm thấy giống như một bằng cấp cao về hóa học.

Một trong những bước đầu tiên đối với các nhà đầu tư mới làm quen với việc đọc biểu đồ là học cách nhận biết các mẫu hình biểu đồ cơ bản. Những mẫu hình này tương đối ít và một khi đã học được, nhanh chóng trở thành nền tảng xung quanh mà tất cả các thuật ngữ biểu đồ khác bắt đầu có ý nghĩa hơn.

Chúng cũng cung cấp các điểm mua cơ bản cho các nhà đầu tư muốn mua các cổ phiếu hàng đầu tiềm năng. Vì vậy, việc học các mẫu hình biểu đồ cung cấp một loại hướng dẫn bắt đầu nhanh cho các nhà đầu tư mới lo lắng khi chân ướt chân ráo mới bước vào nghề.

Giá trị của một mẫu hình biểu đồ là nó cuối cùng đánh dấu sự thắt chặt nguồn cung đối với cổ phiếu.

Leave a Comment