Tại Sao Nền Giá Sâu, Thiếu Sót lại hoạt động trong Thị Trường Gấu Covid

Các cuộc đột phá vào mùa hè năm 2020 đối với Tesla ( TSLA ), LGI Homes ( LGIH ) và Lam Research ( LRCX ) lẽ ra đã không bao giờ thành công. Tuy nhiên, cả ba cổ phiếu đều bứt phá thành công mặc dù có một lỗ hổng rõ ràng trong nền giá của chúng.

Những cổ phiếu này và nhiều cổ phiếu tăng trưởng khác vào đầu năm nay đã hình thành nền giá quá sâu, với mức giảm từ mức cao trước đó hơn 40%, 50% hoặc thậm chí 60%. 

Vấn đề với các mẫu hình biểu đồ này là các cổ phiếu phải làm việc chăm chỉ hơn nhiều để bù đắp cho những khoản lỗ gần đây. Một cổ phiếu giảm 30% phải phục hồi 43% để phục hồi tất cả các khoản lỗ. Nhưng một cổ phiếu giảm 50% phải tăng gấp đôi.

Đó là lý do tại sao các nền giá thích hợp – mức giảm giá bình thường xảy ra trong một số tuần hoặc vài tháng – sẽ cho thấy mức giảm không quá 30% hoặc 33% so với mức cao. Tuy nhiên, vào năm 2020 các đột phá từ các nền giá sâu hơn nhiều đã hoạt động tốt như các giá phá vỡ từ các nền giá nông hơn. Các quy tắc đã thay đổi?

Không, không có. Thay vào đó, những gì chúng ta đang thấy là hành vi bình thường đối với thị trường gấu, cộng với một số tác động của thị trường coronavirus lịch sử.

Trong điều kiện thị trường yếu, việc cổ phiếu tăng trưởng giảm từ 1,5 đến 2,5 lần so với mức trung bình của thị trường là điều bình thường. 

Ví dụ, thị trường điều chỉnh 20% có nghĩa là nhiều cổ phiếu tăng trưởng sẽ giảm 30%, 40% hoặc 50% trong quá trình xây dựng nền giá của chúng. Tuy nhiên, các công ty mạnh về cơ bản đã chứng minh rằng những đột phá tiếp theo của họ có thể hoạt động tốt khi thị trường tăng trở lại.

Biểu đồ chứng khoán trong thị trường gấu

William O’Neil, người sáng lập IBD đã viết trong cuốn “Làm giàu từ chứng khoán“: “Các lựa chọn tốt nhất của bạn nói chung là những cổ phiếu có mô hình nền giá ít xấu đi nhất trong thời gian thị trường trung bình đi xuống”.

Ông nói thêm: “Cho dù bạn đang ở trong thị trường giá lên hay giá xuống, thì những đợt suy thoái của cổ phiếu vượt quá 2,5 lần mức trung bình của thị trường thường quá rộng và lỏng lẻo và phải được xem xét với sự nghi ngờ”.

LGI Homes đã giảm mạnh 65,5% kể từ ngày 21 tháng 2 năm 2020, xuống mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 4. Những người làm nhà bị ảnh hưởng nặng nề khi đại dịch khiến hàng triệu người rơi vào cảnh thất nghiệp.

Nhưng lãi suất cực thấp đã giúp ngành phục hồi. LGI đã bù đắp tất cả các khoản lỗ của mình và thoát ra khỏi điểm mua có tay cầm ở mức 95,34 vào ngày 7 tháng 7 năm 2020.

Cổ phiếu đã tăng tới 30% trước khi thu lại một số lợi nhuận. 

Nhà sản xuất thiết bị chip Lam Research đã giảm 47% trong đợt bán tháo từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020. 

Cổ phiếu đã tăng tới 25% so với mục nhập cốc có tay cầm 310,10 .

Khá nhiều cổ phiếu bán dẫn khác giảm 40%, 50% trở lên và bứt phá thành công.

ASML ( ASML ) đạt mục tiêu lợi nhuận từ 20% đến 25% từ điểm mua 319,32.

Các biểu đồ và nền giá cổ phiếu phần lớn phản ánh thị trường rộng lớn và sự sụt giảm mạnh trong lịch sử và sự phục hồi nhanh chóng đã dẫn đến nhiều nền giá hình chữ V. Đó được coi là một sự hình thành yếu, nhưng trong thị trường năm 2020, những loại cơ sở đó vẫn hoạt động.

Leave a Comment