Thị trường Crypto quay trở lại Uptrend trong ngắn hạn

Sau khi FED tăng lãi suất lên 0.75 điểm và báo cáo CPI âm 2 quý liên tiếp thì nhiều người đang nghĩ tới suy thoái kinh tế nhưng sự thật là thị trường khắp nơi vẫn tăng trưởng mạnh sau khi có thông tin trên.

Điều đó chứng tỏ đừng nghe tin tức hay đọc tin mà hãy nhìn vào chart, nó sẽ phản ánh trước mọi thông tin mà bạn muốn biết

Total đã tăng tốt và saukhi bứt phá khỏi MA50 và đã quay lại test đường này lại 1 lần nữa, như vậy khả năng uptrend ngắn hạn đang xuất hiện.

Còn BTC tạm thời cũng đã trải qua đáy ngắn hạn 17k và vẫn bám trụ đường MA200 tuần đi lên như trước đó đã phân tích.

Vì vậy mọi người có thể giao dịch mua bán trading ngắn hạn trong đoạn này đều được.

Về dài hạn thì vẫn nắm giữ BTC nhé, cần thêm nhiều dữ liệu mới biết chắc xu hướng dài hạn uptrend được, có gì mình sẽ báo sau.

Leave a Comment