Cổ phiếu IPO vẫn có triển vọng; 2 quy tắc giúp bạn kiếm được lợi nhuận dài hạn

Bạn đang tìm kiếm các quy tắc hợp lý, được cân nhắc cẩn thận về cách giao dịch cổ phiếu IPO ? Họ sẽ tạo ra sự khác biệt giữa kết quả vừa phải và lợi nhuận vượt trội về lâu dài. IBD …

Đọc thêmCổ phiếu IPO vẫn có triển vọng; 2 quy tắc giúp bạn kiếm được lợi nhuận dài hạn

Cách giao dịch ETF – cung cấp cách đầu tư vào các ngành thiếu cổ phiếu hàng đầu

Với hơn 2.300 quỹ giao dịch trao đổi và tổng giá trị thị trường khoảng 4,7 nghìn tỷ USD, có một thị trường khổng lồ để giao dịch ETF. Nhưng chính xác làm thế nào để bạn giao dịch các khoản …

Đọc thêmCách giao dịch ETF – cung cấp cách đầu tư vào các ngành thiếu cổ phiếu hàng đầu

Làm thế nào để tạo ra lợi nhuận dài hạn bằng cổ phiếu? Kiếm nhiều tiền lãi ở mức 20% -25%

Nhiều nhà đầu tư mới tự hỏi khi nào là thời điểm thích hợp để bán cổ phiếu. Ở Phố Wall cho rằng không ai từng phá sản khi chốt lời. Thực ra câu nói đó không đúng 100%. Bạn sẽ không bị …

Đọc thêmLàm thế nào để tạo ra lợi nhuận dài hạn bằng cổ phiếu? Kiếm nhiều tiền lãi ở mức 20% -25%