Khi nào nên bán cổ phiếu: Giảm giá mạnh dưới đường 50 ngày có thể đánh dấu sự kết thúc của một cuộc chạy đua lớn

Thập kỷ này qua thập kỷ khác, các thị trường giá lên mới phục vụ cho các nhà lãnh đạo thị trường mới lớn. Các nguyên tắc cơ bản tuyệt vời và việc tăng quyền sở hữu quỹ tương hỗ …

Đọc thêmKhi nào nên bán cổ phiếu: Giảm giá mạnh dưới đường 50 ngày có thể đánh dấu sự kết thúc của một cuộc chạy đua lớn

Hướng dẫn đầu tư: Sử dụng các bài học từ năm 2022 tồi tệ để giành chiến thắng vào năm 2023

Vậy là năm 2022 đã kết thúc. Bạn có nhận được kết quả xuất sắc như mong đợi không? Câu hỏi hay hơn là: bạn đã giao dịch đúng điều gì và bạn đã giao dịch sai điều gì? Cuối năm là …

Đọc thêmHướng dẫn đầu tư: Sử dụng các bài học từ năm 2022 tồi tệ để giành chiến thắng vào năm 2023

Tất cả các Nền Giá biểu đồ chứng khoán đều giảm giá, nhưng sâu đến mức nào là quá sâu?

“Hãy giao dịch trên thị trường bạn có, chứ không phải thị trường bạn muốn,” là một câu ngạn ngữ của các nhà giao dịch, thường được nhắc lại trên IBD Live, nhưng một câu châm ngôn thực sự đáng …

Đọc thêmTất cả các Nền Giá biểu đồ chứng khoán đều giảm giá, nhưng sâu đến mức nào là quá sâu?