Bitcoin đang tăng trong ngắn hạn, tận dụng thời cơ lúc này

Bitcoin trong ngắn hạn đang ổn áp, test 2-3 lần vùng giá 23k. Mỗi lần test là được đẩy với volume cao hơn trước.
 
BTC cũng đang đồng pha với chứng khoán Mỹ và VN, khi tạo đáy từ tháng 6 và tăng từ đó đến giờ. Chứng khoán VN thì chạy sau 2 thị trường trên.
 
 
Hiện tại 3 thị trường Crypto, chứng khoán mỹ, chứng khoán Việt Nam đang Uptrend trong ngắn hạn nên tận dụng nhé, ăn càng nhiều càng tốt rồi chạy.
 
P/s: còn dài hạn uptrend chưa thì chưa biết, cần thêm thời gian dữ liệu nữa mới biết được.

Leave a Comment