Cách đầu tư khôn ngoan bằng cách tránh cổ phiếu có gắn cờ đỏ này

Nếu bạn muốn học cách đầu tư vào những cổ phiếu đang thắng, bạn phải học cách nhận biết các yếu tố kỹ thuật chính trong biểu đồ của một cổ phiếu. 

Trước hết, nhà đầu tư cần xác định các nền giá thích hợp, đưa ra mức giá rõ ràng để mua cổ phiếu. Các nhà đầu tư cũng phải học cách xác định số lượng nền giá của cổ phiếu.

Những người dẫn đầu thị trường thực sự thường hình thành và thoát ra khỏi một số nền giá trong quá trình tăng giá dài hạn.

Khi nói đến số lượng nền giá, số càng thấp càng tốt. Các nhà đầu tư nên suy nghĩ kỹ trước khi mua từ mô hình giai đoạn thứ tư hoặc thậm chí muộn hơn. Các nền giá ở giai đoạn cuối là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Nhưng cổ phiếu cuối cùng cũng tự phục hồi: Bất cứ khi nào một cổ phiếu cắt giảm giá trị cơ bản trước đó của nó, nó sẽ reset số lượng nền giá . 

Điều này có nghĩa là nền giá tiếp theo có thể được coi là nền giá của giai đoạn đầu tiên. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải biết cách đếm nền giá.

Cách đầu tư: Đếm nền giá trong các cổ phiếu hàng đầu

Các nhà đầu tư phải theo dõi xem có bao nhiêu nền giá được hình thành kể từ lần đặt lại reset cuối cùng. Một vài nền giá đầu tiên (mô hình giai đoạn đầu tiên và giai đoạn thứ hai) có xu hướng tạo ra mức tăng lớn hơn nhiều so với nền giá thứ ba hoặc muộn hơn. 

Theo nghiên cứu của IBD, tỷ lệ thành công cho các đột phá từ các nền giá ở giai đoạn thứ ba là khoảng 67%. Tỷ lệ thất bại tăng lên 80% đối với các căn cứ ở giai đoạn thứ tư.

Bạn có thể sẽ thấy dạng nền giá giai đoạn đầu tiên sau khi thị trường điều chỉnh hoặc cổ phiếu giảm giá mạnh. Nền giá hợp lệ đầu tiên cần có xu hướng tăng trước đó từ 30% trở lên.

Làm thế nào để đếm nền giá có căn cứ

Dưới đây là một số mẹo để đếm các nền giá:

Một quy tắc quan trọng là một cổ phiếu phải tăng hơn 20% so với điểm mua để được xem xét trong nền giá tiếp theo. Nếu nó không tăng thêm 20% trước khi hình thành nền giá tiếp theo, thì đây có thể được coi là mô hình nền giá trên nền giá . Chúng được tính là một giai đoạn duy nhất trong số lượng nền giá của bạn.

Thông thường, một cổ phiếu sẽ hình thành nhiều nền giá trước khi đạt được mức tăng 20% ​​cần thiết để tăng số nền giá lên một cấp.

Ngoài ra, các cổ phiếu hàng đầu thường tạo ra các điểm mua bổ sung ở giữa các nền giá. Các mục mua thay thế như vậy có thể bao gồm một mô hình chặt chẽ trong ba tuần hoặc kéo lùi về đường trung bình động 10 tuần . Xin lưu ý rằng các mục mua tạm thời này không ảnh hưởng đến tổng số nền giá.

Đếm và đặt lại nền giá của Intuitive Surgical (ISRG)

Một ví dụ về số lượng nền giá của cổ phiếu đang hoạt động là với Intuitive Surgical ( ISRG ) từ năm 2018.

Chiếc cốc có tay cầm ở giai đoạn đầu tiên được hình thành từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017 (1) sau khi cổ phiếu cắt giá thấp hơn một mức nền giá trước đó. 

ISRG đã tăng 73% cho đến khi cổ phiếu hình thành mô hình giá phẳng giai đoạn hai vào tháng 12 năm 2017 và bùng phát vào tháng sau (2). Cổ phiếu hợp nhất vào đầu năm 2018 (3) và vào tháng 4 và tháng 5 (4). Mỗi căn cứ trong số ba căn cứ này được hình thành trong phạm vi 20% của nhau, giữ cho số lượng căn cứ ở giai đoạn thứ hai cho cả ba.

Vào tháng 6 năm 2018, cổ phiếu đã bứt phá khỏi một nền giá phẳng khác và tăng 22%  (5). Sau đó, Intuitive Surgical đã hình thành mô hình đáy kép giai đoạn ba từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 11 năm 2018 (6). Nhưng một đột phá tại điểm mua 546,16 đã nhanh chóng thất bại. Cổ phiếu lật đổ và phá vỡ mức thấp nhất của mô hình đáy đôi.

Điều này đặt lại số lượng nền giá trở lại giai đoạn đầu tiên. Từ đó, Intuitive đã hình thành một số nền tảng ban đầu và cuối cùng đã tăng tới 13,5% trước khi thị trường giá xuống do virus corona tấn công.

Leave a Comment