Phân Tích Cơ Bản Với Chỉ Số SMR

Thu nhập là yếu tố quan trọng nhất để xác định một cổ phiếu chiến thắng. Xét cho cùng, thu nhập thúc đẩy cả hai yếu tố C (thu nhập hiện tại) và A (thu nhập hàng năm) trong 7 điểm cốt lõi của chiến lược CANSLIM.

Nhưng độc giả IBD cũng nên nghiên cứu thêm ba con số cực kỳ quan trọng trong cách tìm kiếm các cổ phiếu và công ty hàng đầu để củng cố vững chắc hơn việc đánh giá cũng như chọn lựa cổ phiếu.

Bán hàng (Sale), tỷ suất lợi nhuận (Margins) và lợi nhuận (Return on equity) trên vốn chủ sở hữu được coi là các dấu hiệu quan trọng giống như huyết áp, số lượng hồng cầu và cholesterol đo sức khỏe của một người.

Ba yếu tố tài chính này không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc đáng kể về sức mạnh cơ bản của công ty. Nghiên cứu của IBD cho thấy các công ty nổi trội trên thị trường chứng khoán thường có đánh giá rất cao trong 3 chỉ số này. Với kiến thức đó, IBD đã phát triển Doanh số + Lợi nhuận + Tỷ lệ hoàn vốn trên Xếp hạng Vốn chủ sở hữu hoặc viết tắt là SMR.

Chỉ số này là do khai thác cơ sở dữ liệu chứng khoán rộng lớn của IBD cùng với xếp hạng hoạt động bằng cách so sánh tăng trưởng doanh số trong ba quý vừa qua, tỷ suất lợi nhuận trước thuế, sau thuế và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Xếp hạng SMR có thang điểm từ A đến E trong đó A đại diện cho 20% công ty hàng đầu về điểm số SMR.

Cách tìm cổ phiếu hàng đầu: Kiểm tra doanh số, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

IBD tính toán tăng trưởng doanh số và tỷ suất lợi nhuận sau thuế bằng các số liệu hàng quý. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ lợi nhuận trước thuế đến từ các số liệu hàng năm gần đây nhất.

Ngoài ra, xếp hạng SMR được tăng khi IBD phát hiện ra sự tăng tốc về tốc độ tăng trưởng trong bất kỳ thước đo nào.

Bán hàng, tất nhiên sẽ được theo dõi chặt chẽ như thu nhập khi đánh giá hiệu suất công ty. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế cho thấy về cơ bản những gì còn lại sau khi trừ chi phí hoạt động.

Biên độ càng lớn, tình hình tài chính của công ty càng tốt. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thường đo lường lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu đầu tư vào một công ty và là thước đo phổ biến của việc thực thi tài chính.

Trong một số trường hợp – chẳng hạn như các công ty không có lợi nhuận – Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư có thể không thành công trong việc thu thập đủ dữ liệu để tính xếp hạng SMR đầy đủ.

Những điều này sẽ được liệt kê là “Không có” trong các công cụ nghiên cứu của IBD. Chẳng hạn, bạn không thể tính ROE khi công ty có vốn chủ sở hữu của cổ đông âm.

Hãy nhớ rằng những công ty chuyển đổi sẽ bị điểm kém trong Xếp hạng SMR. Nhưng một số vẫn có thể tiếp tục trở thành cổ phiếu thành công, vì vậy cho phép thiếu sót chỉ số này trong những trường hợp đó.

Nói chung, khi bạn đánh giá các chỉ số của CANSLIM đều đạt nhưng bị miss mỗi SMR thì bạn có thể cân nhắc bỏ qua chỉ số này

Khi bạn nghiên cứu cổ phiếu, Xếp hạng SMR A hoặc B là tốt nhất. Xếp hạng C là trung tính và có thể được chấp nhận nếu các yếu tố cơ bản khác mạnh.

Bạn có thể sử dụng Kiểm tra chứng khoán IBD tại Investors.com để so sánh xếp hạng của công ty với các công ty cùng ngành. Nếu một cổ phiếu không vượt qua được những điểm số yêu cầu, Kiểm tra chứng khoán có thể dẫn mối bạn đến các công ty khác, được phân loại tốt hơn.

Tại sao làm điều này? Một cổ phiếu chiến thắng thị trường thực sự có xu hướng hiển thị tỷ suất lợi nhuận tốt nhất trong ngành.

Làm thế nào để tìm cổ phiếu hàng đầu: Phần mềm, công ty bán lẻ có điểm SMR tốt

Trở lại vào tháng 7 năm 2018, Salesforce.com (CRM) đã tăng từ mức dưới đường trung bình động 10 tuần. Ollie’s Bargain Outlet (OLLI)Paycom Software (PAYC) đang hình thành các nền giá mới và sẽ sớm dẫn đến việc bức phá về giá.

Cả ba cổ phiếu này đều cho Xếp hạng SMR ở mức A tại thời điểm đó.

Nguồn Investors

Leave a Comment