Tìm hiểu mô hình Cốc-Tay-Cầm ( Cup-With-Handle ) kinh điển

THẾ NÀO LÀ MẪU HÌNH CỐC TAY CẦM CHUẨN?

   1.XU HƯỚNG TRƯỚC NỀN GIÁ

Phải có 1 xu hướng tăng trước đó, tối thiểu 30%

      2.PHẦN CỐC

+ Tối thiểu 7 tuần, tối đa 65 tuần. Phổi biến nhất là 3-6 tháng (theo mark minervini thì trong 3-45 tuần vẫn hoạt động tốt)

+ Độ sâu phổ biến từ 12-33%. Hoặc 1,5-2,5 lần so với mức điều chỉnh của thị trường chung

+ Hình dạng chữ “U” tốt hơn chữ “V”. nên loại bỏ chữ “V”

+ Thanh khoản giảm dần ở bên trái cốc (Nếu khối lượng tăng mạnh lên thì giá phải nằm ở nửa trên nến) và tăng dần bên phải cốc

+ Thanh khoản gần như cạn kiệt ở đáy cốc

+ Đáy cốc: Giá thắt chặt trong 3-4 phiên (giá đóng cửa ko thay đổi so với phiên trước)

  3. PHẦN TAY CẦM

+ Lưu ý phần tay cầm không nhất thiết phải hình thành. Có mẫu hình cốc không có tay cầm.

+ Phần tay cầm xuất hiện nằm ở nửa trên chiều cao chiếc cốc. Xuất hiện trong khoảng 1-2 tuần

+ Phần tay cầm nên nằm trên đường MA50 ngày (MA10 tuần). Nếu tay cầm nằm trên MA20 ngày thậm chí càng tốt

+ Độ sâu phần tay cầm nên khoảng 10-12%. Xem mức độ chặt của phần tay cầm càng chặt, giá sẽ tăng càng mạnh một khi mẫu hình được hình thành

+ Thanh khoản cạn kiệt. Lý do là việc không còn thành khoản hoặc thanh khoản thấp ở tay cầm cho thấy lực cung đã bị tiêu hóa hết.

+ Giá thắt chặt trong 3-4 phiên (giá đóng cửa ko thay đổi so với phiên trước)

+ Xuất hiện phiên rũ bỏ ở đáy cốc với khối lượng lớn

  • PHIÊN BREAK OUT VÀ ĐIỂM MUA LÝ TƯỞNG.

+ Cổ phiếu xuất hiện phiên breakout qua điểm pivot với khối lượng lớn, dứt khoát.

+ Khối lượng tại điểm có ngày phá vỡi tăng 40-50% so với trung bình.

+ William Oneil đề xuất 10 cent trên đỉnh tay cầm

+ Không bao giờ được phép mua vượt quá 5% so với đỉnh tay cầm

  • MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC.

+ Không cần phải có sự cân đối thời gian giữa phần cốc và phần tay cầm. Thông thường, các nhà giao dịch thường dễ nhận ra thời gian hình thành phần cốc dài hơn rõ ràng so với thời gian hình thành phần tay cầm.

Nhưng trong thực tế, đôi khi thời gian hình thành phần tay cầm vẫn có thể khá lớn hoặc ngang bằng thời gian hình thành phần cốc

+ Phần tay cầm đôi khi nằm cao hơn phần cốc

+ Phần cốc vẫn có thể là hình dạng chữ V nếu đáy xuất hiện phiên rũ bỏ với khối lượng giao dịch lớn

+ Cổ phiếu thiết lập mẫu hình phải ở trong khoảng 25% so với đỉnh 52 tuần hoặc cao hơn đỉnh 52 tuần

Leave a Comment