Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ( ROE ) là gì và tại sao nó có thể giúp bạn tìm được cổ phiếu tăng trưởng chiến thắng

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng với các yếu tố cơ bản vượt trội. Và các nguyên tắc cơ bản hàng đầu là một trong những thành phần quan trọng trong hệ thống đầu tư của Investor’s Business Daily.

Lợi tức trên vốn chủ sở hữu: Tiêu chí chính cho cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu

Điều gì tạo nên lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ( ROE ) rất quan trọng là nó đóng vai trò như một thước đo duy nhất về khả năng sinh lời. Về cơ bản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là sự phản ánh cách thức quản lý của một công ty đang xử lý công việc kinh doanh. 

Hãy coi lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu như một thước đo của lợi nhuận bằng đô la so với vốn chủ sở hữu đầu tư vào một công ty. Đây là một thước đo hữu ích để đánh giá tình hình tài chính và lựa chọn những cổ phiếu có tiềm năng thành công lâu dài cao hơn.

Để tính ROE, nó chỉ đơn giản là thu nhập ròng hàng năm của công ty chia cho vốn chủ sở hữu của cổ đông. Nhân tỷ lệ với 100 để đạt được con số phần trăm.

Phương pháp đầu tư của IBD chủ trương tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng có ROE ít nhất 17% trở lên. Ngoài ra, IBD sử dụng vốn cổ đông trung bình trong hai năm qua, không chỉ năm gần đây nhất.

Bạn có thể sàng lọc thu nhập của một công ty để khám phá ROE của công ty đó. Hoặc bạn có thể sử dụng Xếp hạng SMR độc quyền của IBD , được tìm thấy trong Kiểm tra chứng khoán IBD . SMR là viết tắt của doanh thu ( Sales), tỷ suất lợi nhuận ( Margins) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ( ROE ).

Trong một cấp độ chữ cái, xếp hạng ngay lập tức cho các nhà đầu tư biết cách một cổ phiếu tăng trưởng nhất định xếp chồng lên nhau trong những yếu tố quan trọng đó. Các nhà đầu tư muốn tập trung lý tưởng vào những người có điểm SMR là A hoặc B.

Sử dụng Công Cụ lọc để tìm cổ phiếu có ROE cao

Ngoài thu nhập và doanh số, ROE là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để các nhà đầu tư xem xét trước khi đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng. Dùng phần mềm lọc tiêu chí là một công cụ hữu ích để xác định các cổ phiếu có ROE mạnh.

Sau khi sàng lọc các cổ phiếu có ROE từ 17% trở lên trong năm tài chính gần đây nhất, giá cổ phiếu từ 25 trở lên, Xếp hạng sức mạnh tương đối là 85 trở lên và khối lượng trung bình hàng ngày là 500.000 cổ phiếu trở lên, bạn sẽ thu về khá lớn danh sách các cổ phiếu.

Việc tăng ROE lên 30% hoặc cao hơn sẽ thu hẹp kết quả và thu hẹp danh sách xuống các cổ phiếu có Xếp hạng EPS cao hơn .

Các nhà đầu tư sử dụng màn hình không chỉ đơn giản là tìm kiếm các cổ phiếu có ROE cao. Hãy chắc chắn chú ý đến các khía cạnh cơ bản khác bao gồm biên lợi nhuận trước thuế, doanh số bán hàng thực và tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ, cũng như sản phẩm hoặc dịch vụ dẫn đầu thị trường.

Leave a Comment