Máy đo cảm xúc của nhà đầu tư này cung cấp các tín hiệu về xu hướng thời điểm thị trường

Hãy nhớ điều này khi nghiên cứu hướng đi của thị trường chứng khoán: Tâm lý nhà đầu tư có thể cung cấp một số tín hiệu đáng tin cậy nhất.

Tâm lý hoạt động theo một cách đặc biệt và tỷ lệ khối lượng giao dịch thỏa thuận đã trở thành một công cụ có giá trị trong việc xác định đỉnh và đáy của thị trường. Với thước đo này, các nhà giao dịch quyền chọn hoạt động chung như một chỉ báo thị trường.

Tỷ lệ này bao gồm tổng khối lượng quyền chọn mua hàng ngày và khối lượng quyền chọn bán. Call Options là cược tăng, được mua nếu bạn kỳ vọng cổ phiếu hoặc chỉ số tăng. Puts Options là cược giảm giá. Thông thường, khối lượng Call nhiều hơn Pút. Khi nó đảo chiều và nhiều lệnh hơn được mua, đám đông quyền chọn sẽ giảm.

Bạn sẽ nghĩ rằng thị trường chứng khoán đứng đầu khi có quá nhiều khối lượng đặt mua giảm, nhưng thực tế thì ngược lại. Lịch sử cho thấy chính xác khi các nhà giao dịch quyền chọn sợ nhất là thị trường chứng khoán chạm đáy.

Cụ thể, hãy chú ý khi tỷ lệ khối lượng giao dịch thỏa thuận tăng đột biến trên 1,15. Mức độ tâm lý này của các nhà đầu tư đã nhiều lần đánh dấu các đáy của thị trường trong thời gian qua.

Tâm lý nhà đầu tư Thị Trường Con Gấu chạm đáy

Trong sự khủng hoảng của thị trường gấu coronavirus năm ngoái, tỷ lệ này đã tăng lên trên 1,15 vào đầu tháng 3 sau đó giảm trở lại. Sau đó, nhiều lần sau đó vào tháng Ba, tỷ lệ này được đăng ký trên 1,2. Nasdaq và S&P 500 chạm đáy vào ngày 23 tháng 3. Ngay sau đó, vào ngày 2 tháng 4, xu hướng tăng mới của thị trường đã được xác nhận với một tín hiệu FTD.

Điều quan trọng cần lưu ý là trong giai đoạn tạo đáy lớn này, tỷ lệ này đã trải qua nhiều ngày trên 1,15 cho đến khi thị trường tạo đáy tốt. Vì vậy, thời gian của tín hiệu và đáy thực tế có thể khác nhau khá nhiều.

Bạn có thể quay ngược thời gian để tìm các ví dụ khác. Trong năm 2019, các mức đáy của thị trường vào đầu tháng 6, tháng 8 và tháng 10 đều có chung một tín hiệu: Tỷ lệ thỏa thuận tăng vọt trên 1,15 và thậm chí 1,2.

Tỷ lệ Put Call thỏa thuận cũng cho tín hiệu cao nhất. Nếu nó giảm xuống dưới 0,6, hãy coi đó là một cảnh báo. Nhưng các tín hiệu cao nhất của tỷ lệ không được chính xác như vậy. Ví dụ, vào tháng 6 và tháng 8 năm 2021, đã có những tín hiệu sai. Nhưng việc giảm xuống 0,5 vào ngày 1 tháng 9 đã trùng với sự bắt đầu của sự suy giảm thị trường.

Các nhà đầu tư không nên đưa ra các quyết định mang tính thời điểm thị trường chỉ dựa trên tỷ lệ thỏa thuận hoặc bất kỳ chỉ báo đơn lẻ nào. Sự theo dõi vẫn là tín hiệu tạo đáy tốt nhất.  Số ngày phân phối cao có thể dẫn đầu thị trường.

Tỷ lệ khối lượng giao dịch thỏa thuận được cập nhật mỗi ngày trong trang Chỉ báo Thị trường Tâm lý của Investors.com.

Leave a Comment