Khi nào nên mua cổ phiếu tăng trưởng: Tại sao SSI cho thấy Nền Phẳng (Flat Base) là mô hình biểu đồ tăng giá

Trong mô hình Cốc Có Tay Cầm hoặc Hai Đáy, sự thành công của một mô hình đột phá phụ thuộc vào cách các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu tăng và giảm trong đáy .

Mô hình biểu đồ quan trọng thứ ba cho thấy rằng một cổ phiếu có thể chọn không đi theo con đường nào trước khi di chuyển lớn về phía trên nền giá.

Thay vì đi theo xu hướng tăng hoặc giảm, cổ phiếu sẽ đi ngang trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Hành động này trở thành cái được gọi là mô hình Nền Phẳng (Flat Base).  Mô hình này thường hình thành sau khi một lượng hàng thoát ra khỏi cốc hoặc 2 đáy tăng giá trong vài tuần, sau đó ngừng hoạt động. Tại sao? Thị trường có thể chưa sẵn sàng phục hồi mạnh hoặc vẫn còn yếu.

Khi nào nên mua cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu: Tại sao Nền phẳng ( Flat Base) lại thắng

Nhưng Nền Phẳng ( Flat Base ) thực sự phản ánh sức mạnh bất thường.

Thay vì giảm xuống thấp hơn, nó giữ ổn định về giá. Hành động này cho bạn biết cổ phiếu muốn tăng cao hơn.

Cuối cùng khi thị trường bắt đầu phục hồi, cổ phiếu bùng nổ ra khỏi vị trí cuối thấp của nó.

Nền Phẳng ( Flat Base ) phải có độ dài ít nhất là năm tuần.

Nó có thể tồn tại lâu hơn thế.  Trong phạm vi nền giá, tỷ lệ phần trăm giảm từ mức đỉnh xuống đáy của nền giá thường dao động trong khoảng 10% đến 15%.

Nói cách khác, giả sử bạn nhận thấy sự sụt giảm từ 16% trở lên. Nền giá đó sẽ không đủ tiêu chuẩn là nền phẳng, nhưng thay vào đó nó có thể phù hợp với khuôn của cốc có tay cầm  hoặc thậm chí là cốc không có tay cầm .

Khi cổ phiếu giảm giá trong nền giá, các nhà đầu tư tổ chức bước vào để mua cổ phiếu. Cổ phiếu không giảm nhiều nữa vì các nhà đầu tư nhìn chung cảm thấy thoải mái với mức giá hiện tại của cổ phiếu.

Khi nào bạn nên mua

Chờ cho đến khi cổ phiếu tăng 10 xu ( ở Việt nam là 100đ ) so với giá cao nhất trong nền giá cố định. Đôi khi giá cao được tìm thấy ở cuối bên trái của nền giá. Trong các trường hợp khác, đỉnh nằm ở giữa nền giá hoặc ở bên phải. Chỉ cần thêm 10 xu ( 100đ) vào giá đó để tìm điểm mua. Mua càng gần mức giá đó càng tốt. Đừng đuổi theo nó nếu nó đã cao hơn 5% so với điểm mua.

Công ty Chứng Khoán SSI ( SSI ) gã khổng lồ về mảng chứng khoán, xuất hiện sau 3 tháng với cốc tay cầm vào ngày 18 tháng 9 năm 2020 (1) . 

Trong 10 phiên giao dịch, cổ phiếu này đã tăng 11% và đạt mức cao mới. Một khởi đầu tốt đẹp.

SSI sau đó tiếp tục xuất hiện thêm Nền Giá Phằng mới trong 7 tuần cho thấy mức cao nhất trong ngày là 12.050. Thêm 100đ để nhận được điểm mua là 12.150 .

SSI đã nhanh chóng vượt lên trên điểm mua 12.150 của Nền Phẳng với khối lượng giao dịch lớn vào 23 tháng 11 năm 2020 (2)

 SSI đã bứt phá thành hiện thực. Nó tăng với khối lượng lớn trong hầu hết các phiên liên tiếp. Một dấu hiệu tiếp theo là một tín hiệu quan trọng cho thấy thị trường có thể đã tạo đáy và sẵn sàng cho một bước ngoặt cao hơn đáng kể.

SSI đã tăng 234% từ khi bứt phá khỏi nền giá phẳng.

Leave a Comment