Nền Giá – Khởi Đầu Cho Nhà Đầu Tư Mới

Ngôn ngữ chứng khoán có thể đóng sập nhanh chóng cánh cửa của nhiều nhà đầu tư khi họ bắt đầu. Biểu đồ chứng khoán dường như đủ xa lạ để góp phần làm nền điều đó.

Thêm vào các thuật ngữ như hợp nhất, bình ổn giá, phá vỡ, kiểm tra kháng cự và hỗ trợ có thể nhanh chóng khiến bạn bắt đầu cảm thấy như đang học cao học về chuyên ngành hóa.

Một trong những bước đầu tiên cho các nhà đầu tư mới đọc biểu đồ là học cách nhận biết các mẫu hình cơ bản – nền giá. Những mô hình này tương đối ít và một khi đã học, nhanh chóng trở thành điểm nhấn xung quanh mà tất cả các thuật ngữ biểu đồ khác bắt đầu có ý nghĩa hơn nhiều với bạn.

Chúng cũng cung cấp các điểm nhấn cơ bản cho các nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu tiềm năng hàng đầu. Vì vậy, học các mô hình cơ sở sẽ cung cấp những hướng dẫn bắt đầu giúp các nhà đầu tư chân ướt chuân ráo nhanh chóng bớt lo lắng.

Giá trị của một mô hình cơ sở hay nền giá là cuối cùng nó đánh dấu sự thắt chặt nguồn cung có sẵn của một cổ phiếu.

Cách đầu tư: vấn đề của các nhà đầu tư tổ chức

Đây thường là kết quả từ báo cáo doanh thu trong quyền sở hữu tổ chức. Các cổ đông hiện tại đang bán, lấy lãi (hoặc cắt lỗ) trong cái được gọi là sự phân phối. Điều này tạo ra sự đình trệ trong sự tiến bộ của một cổ phiếu tăng giá, hoặc một sự suy thoái thực sự thành một sự hợp nhất.

Những nhà đầu tư quy mô lớn khác cuối cùng cũng tiếp cận và thiết lập vị thế mới. Việc tích lũy cổ phiếu thuộc quyền sở hữu mới dần dần hạn chế việc cung cấp cổ phiếu có sẵn. Nhu cầu tăng, nguồn cung thắt lại và giá cổ phiếu tăng.

Sự gia tăng này tạo thành phía bên phải của một mô hình, nó tạo tiền đề cho sự mất cân bằng giữa cung và cầu tạo ra sự bứt phá cũng như tiềm năng tăng giá của một cổ phiếu.

Không phải tất cả các cổ phiếu đều hình thành mô hình cơ sở và bùng nổ sau đó. Và không phải tất cả các đột phá thành công đều trở thành xu hướng tăng dài hạn. Bạn phải theo dõi hành động giá cùng khối lượng để có những toan tính cho mình trong việc đảm bảo tài khoản không bị thua lỗ nặng cũng như chốt đươc món hời mong đợi

Để bắt đầu, thì những mô hình như cốc tay cầm và không tay cầm, nền phẳng và đáy đôi là những mẫu hình cơ sở phổ biến nhất. Sau đó là các cấu trúc biểu đồ hiếm hơn như là lá cờ thắt chặt, mô hình IPO, nền giá tăng dần,..

Nhận biết mô hình cơ sở bắt đầu với hai thước đo: thời gian và độ sâu. Về mặt thời gian, nền giá phẳng có thể xảy ra trong ít nhất năm tuần. Sáu tuần là đủ thời gian cho một mô hình cốc.

Tất cả những mô hình còn lại, bao gồm một cốc có tay cầm, phải dài ít nhất bảy tuần. Số lượng bắt đầu trong tuần đầu tiên của của cổ phiếu sau khi đánh dấu mức cao bên trái của mô hình.

Về độ sâu, sự hợp nhất sâu dưới 15% rất có thể là một mô hình nền phẳng. Mô hình cốc và đáy đôi có xu hướng điều chỉnh 15% đến 33%. Nền giá tăng dần hình thành với ba pullback riêng biệt từ 15% đến 20% theo kiểu bậc thang.

Mô hình lá cờ thắt chặt có một chút khác biệt, với đặc điểm được xác định là tăng ít nhất 100% trong sáu đến tám tuần trước khi nó rút lại từ 10% đến 25% trong ba đến năm tuần tới.

Phải mất một ít thời gian để làm chủ điểm khởi đầu cơ bản nhất này. Nhưng một khi đã hiểu và thấm nhuần các loại mô hình này cho phép nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm cho mình những cổ phiếu tiềm năng với điểm mua hợp lý.

Nó cũng cung cấp cho bạn thông tin ban đầu bạn cần để bắt đầu tìm hiểu các quy tắc bán hết sức quan trọng để cho bạn biết cách bảo vệ tốt nhất nguồn vốn của mình và cách chốt lợi nhuận sau khi cổ phiếu của bạn bước vào một đột phá thành công.

Nguồn Investors

Leave a Comment