Quy tắc bán trong đầu tư: Cổ phiếu ở quá lâu bên dưới Đường Trung Bình MA (Quy Tắc 9 Tuần) – Đó là dấu hiệu xấu

Một trong những quy tắc bán quan trọng nhất trong đầu tư tăng trưởng là đơn giản. 

Chốt lợi nhuận khi một Leader chứng khoán giảm xuống dưới mức trung bình động 10 tuần ( hay MA50 ngày ) với khối lượng lớn. Quy tắc này trở nên nhanh chóng hơn khi một cổ phiếu như vậy giảm mạnh mức support này và không phục hồi nhanh chóng.

Nhưng bạn nên làm gì khi bạn có một khoản lãi lớn trong một cổ phiếu?

Bạn có thể quyết định rằng có đáng để nắm giữ cổ phiếu hay không nếu nó thực hiện một sự điều chỉnh bình thường, chạm đáy và tăng cao hơn. Nếu nó có các đặc điểm nổi bật theo tiêu chí CANSLIM và cổ phiếu vẫn đang trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng thì cuối cùng nó sẽ tăng trở lại mức cao mới.

Đây là một bài kiểm tra cho những cổ phiếu chiến thắng lâu dài của bạn. Nếu nó kết thúc dưới ngưỡng 10 tuần trong vòng 9 tuần liên tiếp, sau đó phục hồi mạnh mẽ cổ phiếu đang cho thấy khả năng phục hồi. Nhưng nghiên cứu của IBD đã phát hiện ra rằng nếu chuỗi tuần đóng bên dưới đường trung bình động 10 tuần kéo dài trong 9 tuần hoặc lâu hơn, thì đà trượt giá có thể kéo dài và sâu hơn.

Bán các quy tắc cần biết và sử dụng

Hãy xem xét CTCP Hòa Phát (HPG), đã tạo ra một bước chạy ngoạn mục kể từ khi sự sụp đổ thị trường coronavirus kết thúc vào tháng 3 năm 2020. HPG đã phá vỡ Nền Phẳng Flat Base 10 tuần ở mức 13.900 vào đầu tháng 8 năm đó.

Sau đó, nó tăng 223% lên mức cao nhất là 44.900 trong 14 tháng. Trên đường đi, cổ phiếu đã hình thành một số nền giá mới cung cấp các điểm mua mới, bao gồm mô hình chiếc Cốc không Tay Cầm ( CUP ) ở giá 26.000. Thậm chí từ thời điểm đó, cổ phiếu đã tăng tới 72%.

Quy tắc bán đầu tiên liên quan đến đường trung bình động 10 tuần đến vào tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 11 năm 2021 (1) . HPG đã giảm 12% trong tuần đó và cắt giảm đường MA 10 tuần.

Sự phục hồi sau đó yếu ớt với khối lượng giao dịch giảm dần (2) . Cổ phiếu tiếp tục đảo chiều giảm xuống dưới mức trung bình động 10 tuần một vài tuần sau đó. Sau đó HPG đã 9 tuần liên tiếp đóng cửa dưới đường trung bình động 10 tuần (3) . 

Một đợt phục hồi lớn khác đã đến trong tuần đầu tiên của tháng 2 khi HPG tăng 11.7%. Cổ phiếu đã quay trở lại trong vòng 31% so với mức đáy của nó. Nhưng khi các chỉ số chính bắt đầu đảo ngược trở lại vào tháng 4, HPG cũng vậy giảm mạnh sau đó và tiếp tục đi xuống với mức giảm 50% từ đỉnh.

 

Leave a Comment