Sau Earnings, ba chỉ số tài chính cơ bản này quan trọng nhất trong việc chọn cổ phiếu lớn

Các nhà phân tích tài chính sẽ cho bạn biết rằng các số liệu đằng sau thu nhập của một công ty tiết lộ nhiều hơn so với thu nhập của chính họ. Ngoài lợi nhuận ( Earnings ), ba chỉ số tài chính quan trọng nhất trong việc lựa chọn cổ phiếu tốt nhất.

Đó là tăng trưởng doanh số ( Sales growth ) , tỷ suất lợi nhuận ( Profit Margins ) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ( ROE ). Nghiên cứu của IBD cho thấy những con số mạnh mẽ trong ba lĩnh vực đó giúp tách biệt các cổ phiếu chiến thắng với phần còn lại. 

Đó là lý do tại sao IBD tạo ra Xếp hạng Doanh số ( Sales ) + Biên lợi nhuận ( Margins ) + Lợi tức trên vốn chủ sở hữu ( ROE ) thành chỉ số SMR. Trong một cấp độ chữ cái đơn lẻ, xếp hạng ngay lập tức cho các nhà đầu tư biết cách một công ty có được những yếu tố quan trọng đó.

Xếp hạng SMR được đánh giá theo  A đến E. Điểm A đại diện cho 20% công ty hàng đầu về ba yếu tố trong xếp hạng. Bạn nên thích các cổ phiếu có xếp hạng A hoặc B và sử dụng nó kết hợp với các xếp hạng khác khi nghiên cứu cổ phiếu.

Cụ thể, xếp hạng thu thập dữ liệu của IBD và tính toán mức độ hoạt động của mỗi công ty về mức tăng trưởng doanh số trong ba quý qua. Sau đó, nó đo lường tỷ suất lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Tăng trưởng doanh số bán hàng, tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận sau thuế được tính toán bằng cách sử dụng các số liệu hàng quý; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận trước thuế là từ báo cáo hàng năm. Xếp hạng SMR được cải thiện khi tốc độ tăng trưởng ở bất kỳ cái nào trong số đó đang tăng tốc.

Mặc dù các công ty có thể giả mạo doanh số bán hàng, nhưng đó là một con số ít có khả năng bị thao túng hơn so với thu nhập. Biên lợi nhuận trước thuế và sau thuế – lợi nhuận trên mỗi đô la doanh thu – là một cách khác để đo lường chất lượng thu nhập. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu  thường đo lường lợi nhuận bằng đô la so với vốn chủ sở hữu đầu tư vào một công ty. Do đó, đây là một cách hữu ích để đánh giá tình hình tài chính và chọn những cổ phiếu tốt nhất. Xếp hạng SMR là một phần của Xếp hạng tổng hợp , xếp hạng catchall của IBD.

Chọn cổ phiếu tốt nhất: Ngoại lệ

Một số công ty không có Xếp hạng SMR vì họ thiếu một hoặc nhiều nguồn tài chính này. Ví dụ, các công ty đã thông báo lỗ không thể có bất kỳ mức lợi nhuận nào. Những trường hợp này được ghi nhận là “N / A” trong các công cụ nghiên cứu của IBD. Hãy nhớ rằng các công ty đang quay đầu sẽ tụt lại trong Xếp hạng SMR của họ nhưng nhiều công ty cuối cùng đã thành công với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường.

Leave a Comment