Hướng Dẫn Cài Đặt Và Thiết Lập Amibroker Mới Nhất

Chúng ta cùng nhau xem hướng dẫn cài đặt và thiết lập Amibroker để xem chart và lọc cổ phiếu:

Hiện tại Datafeed không còn gia hạn và sử dụng được nữa, bạn có thể dùng phần mềm METAKIT của fireant để dùng, cái này cũng giống như datafeed, cách thiết lập gần giống. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.

Leave a Comment