Trong trường hợp xấu nhất của mùa đông crypto, Bitcoin có thể giảm giá đến đâu?

Giai đoạn mùa đông crypto 2014: Mùa đông này bắt đầu từ cuối 2013 và kết thúc đầu 2015. Giá bitcoin giảm từ 1.163 xuống 155, mất 87% giá trị trước khi tăng lại.
 
Giai đoạn mùa đông crypto 2018: Mùa đông này bắt đầu từ cuối 2017 và kết thúc vào cuối 2018. Giá bitcoin giảm từ 19.666 xuống còn 3.220, mất 84% giá trị trước khi tăng lại
Như vậy, nếu nhìn từ 02 mùa đông trước, mức độ giảm nằm trong khoảng 84 – 87%.
 
Dựa theo con số trên, trường hợp xấu nhất có thể diễn ra cho Bitcoin là giá cũng sẽ giảm ở mức độ tương tự.
 
Tính từ đỉnh giá cao nhất mọi thời đại là 69.000 để tính toán mức giảm 82% – 87% thì chúng ta sẽ có được vùng giá 8.970 – 12.420, tức là nằm đâu đó xung quanh số tròn 10.000.
 
 
Chúng ta hoàn toàn không biết là Bitcoin sẽ đi về đâu và đáy là bao nhiêu nên hãy mua tích lũy mức giá mà bạn mong muốn hay DCA theo từng giai đoạn và số tiền mình đầu tư.
 
*Bài viết không phải là lời khuyên đầu tư, chỉ là ý kiến cá nhân mang tính chất tham khảo, các bạn nên cân nhắc khi đưa ra quyết định.
 
 
 

Leave a Comment