Bạn Biết Gì Về Chữ “C” và Chữ “A” Trong CANSLIM

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của một cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất bao gồm: sản phẩm, thị trường, quản lý, điều kiện thị trường chứng khoán, môi trường pháp lý…

Nhưng thước đo quan trọng nhất về hiệu suất của một công ty, liên quan đến hành vi cổ phiếu tiềm năng của nó chính là thu nhập.

Đó là kết luận của người sáng lập IBD William O’Neil. Một nghiên cứu về các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong lịch sử từ năm 1952 đến 2001 cho thấy: 

3/4 trong số đó có thu nhập tăng trung bình hơn 70% trong báo cáo quý công khai gần nhất trước khi chúng bắt đầu những cuộc bức phá trên thị trường“, O’Neil viết trong cuốn sách “Làm giàu qua chứng khoán.”

Bạn có thể thấy rằng chỉ có 2% trong số tất cả các cổ phiếu được liệt kê trên Nasdaq hoặc Sàn giao dịch chứng khoán New York sẽ hiển thị mức tăng thu nhập to lớn như vậy“, O’Neil viết. “Nhưng hãy nhớ rằng: Bạn đang tìm kiếm những cổ phiếu đặc biệt.”

Cổ phiếu tăng trưởng thu nhập và chữ A trong CAN SLIM

Đó là cách mà chữ A xuất hiện trong chiến lược đầu tư tăng trưởng CAN SLIM để tăng thu nhập hàng năm trong 5 năm gần nhất. Tăng trưởng EPS hàng năm, lý tưởng nhất là 20% hoặc tốt hơn, trung bình trong ba đến năm năm qua.

Trên cơ sở hàng quý, bạn cần thấy được mức tăng trưởng trung bình EPS ít nhất 25%, hàng năm – Đây là C trong CAN SLIM. Và bạn cần thấy sự tiến triển nhanh, có nghĩa là các mức tăng đó tăng, ít nhất là trong các mức tăng nhỏ, trong nhiều quý liên tiếp.

Điều này cho bạn biết công ty đang làm điều gì đó đúng hoặc, nếu không đúng, thì ít nhất là có lãi. Nó đang tăng thêm thu nhập từ mỗi đô la doanh thu.

Xếp hạng EPS đo lường mức tăng trưởng và sự ổn định thu nhập của một công ty trong năm năm qua so với tất cả các cổ phiếu trong cơ sở dữ liệu của IBD. Xếp hạng 99 có nghĩa là cổ phiếu nằm trong top 1%.

Các yếu tố được sử dụng trong tính toán bao gồm: tăng trưởng thu nhập trong hai quý gần đây so với các quý năm trước; tốc độ tăng trưởng thu nhập 5 năm, và thu nhập ổn định. Còn tính toán ra sao thì đó là cách tính độc quyền của IBD.

CoreSite Realty (COR): Năm quý tăng trưởng tăng tốc EPS

Những ví dụ điển hình gần đây về việc tăng tốc thu nhập bao gồm Paylocity (PCTY)tăng trưởng thu nhập của nó đã tăng từ 22% lên 209% trong năm quý gần nhất đến tháng sáu năm nay.

Tempur Sealy (TPX) đang bay quanh điểm mua 81.95$ trong một mô hình nền phẳng 11 tuần. Mức tăng lợi nhuận hàng năm từ 1% lên 39% trong bốn quý vừa qua.

Một ví dụ kinh điển hơn là ủy thác đầu tư bất động sản CoreSite Realty (COR) năm 2014. Chủ sở hữu và nhà điều hành trung tâm dữ liệu đã báo cáo, trong quý hai năm 2014, tăng 13% thu nhập từ hoạt động kinh doanh (một số liệu tiêu chuẩn cho lợi nhuận trong Ngành REIT) từ năm trước. Tăng thu nhập quý sau đạt 17%.

Sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị. Nó đã tăng 24%, 25%, 33% và 35% – năm quý liên tiếp tăng trưởng – đến tháng 9/2015.

Vào tháng 10 năm 2014, CoreSite đã nhảy ra khỏi mô hình cốc bảy tuần với điểm mua 36.57$ và tăng 41% trong bốn tháng tiếp theo. Trong vòng 20 tháng kể từ khi đột phá, nó đã tăng 151%

Nguồn Investors

Leave a Comment