Cách bán cổ phiếu: Xác định xem việc phá vỡ mức hỗ trợ có thực sự là tín hiệu bán hay không

Trước đây, góc của Nhà đầu tư đã thảo luận về việc sử dụng đường trung bình động 10 tuần để thêm vào vị thế chiến thắng hoặc đánh dấu tín hiệu bán. Làm thế nào để bán cổ phiếu cũng rất quan trọng.

Sự suy yếu của thị trường chứng khoán trong năm nay có lẽ đã buộc bạn phải bán ít nhất một số cổ phiếu của mình. Nếu thời hạn 10 tuần đưa bạn đến thế giới này, thì nó cũng có thể đưa bạn ra khỏi nó.

Đừng tự động đặt lệnh dừng của bạn ngay ở mức trung bình 10 tuần. Bạn muốn thấy một sự phá vỡ quyết định dưới đường trung bình động 10 tuần.

Nếu bạn không thấy rõ khi nhìn vào biểu đồ chứng khoán, hãy thử hướng dẫn sau:  Một sự phá vỡ quyết định là khi cổ phiếu đóng cửa tuần dưới 2% hoặc hơn đường 10 tuần . Nếu cổ phiếu của bạn bắt đầu giảm vào giữa tuần, bạn sẽ muốn ngồi yên cho đến chiều thứ Sáu trước khi đưa ra quyết định.

Mở biểu đồ hàng tuần lên . Nhấn và giữ vào chart bất kỳ để hiển thị thông tin về giá. Ở cuối màn hình dữ liệu, bạn sẽ thấy đường trung bình động trong 10 tuần cũng như giá hiện tại là bao nhiêu phần trăm. Điều này sẽ giúp quyết định giữ hay bán vào thứ Sáu trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

Vào tháng 4 năm 2020 cổ phiếu FPT đã phá vỡ chiếc cốc (1) . Đường 10 tuần hỗ trợ cổ phiếu chạy cho đến tháng 1 năm 2021. Vào ngày 25 tháng 1, cổ phiếu đã giảm 4% xuống dưới đường 10 tuần (2) . Tuy nhiên, nếu bạn không hoảng sợ, tuân theo các quy tắc và giữ cho đến giờ cuối cùng của thứ Sáu đó, bạn có thể đã tiết kiệm cho mình khoản lỗ đó trước khi đóng vị thế của mình. Cổ phiếu đóng cửa cao hơn gần 3% so với mức trung bình 10 tuần và tại thời điểm đó có thể được coi là một sự phá vỡ giả.

Cách bán cổ phiếu: Tín hiệu sau này của FPT

Lợi nhuận hơn 100% từ đột phá vào tháng 8 năm 2020 đã giữ cho FPT nằm trong tầm ngắm của chúng tôi trong suốt năm 2021 khi triển vọng thị trường của chúng tôi dao động giữa “xu hướng tăng được xác nhận” và “xu hướng tăng dưới áp lực“.

Vẫn có những lợi ích phải đạt được, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn nhiều so với trước đây. Các cuộc đột phá từ các cơ sở giai đoạn cuối vào tháng 12 năm 2021 cuối cùng đã thất bại nhưng đường 10 tuần sẽ cho bạn tín hiệu bán trước khi bạn phải đối mặt với mức cắt lỗ tự động 7% -8% .

Trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 12 năm 2021, triển vọng của Thị Trường đã chuyển sang “thị trường điều chỉnh” và FPT đóng cửa dưới mức 3.5% so với đường 10 tuần với khối lượng lớn (3). Đây là sự khởi đầu cho sự lao dốc đáng kể của cổ phiếu xuống dưới 70.000 giảm thêm hơn 10% so với lúc trước.

Lùi lại và lắc lư có thể gây khó chịu khi bạn đang giữ một vị trí. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, nếu bạn bị lung lay, bạn có thể mua lại với mức giá an toàn hơn, mặc dù cao hơn. Nhưng bỏ qua quy tắc 10 tuần quyết định này và giữ một vị trí dưới 10 tuần, bạn có nguy cơ xóa sổ danh mục đầu tư của mình.

 

Leave a Comment