Đây là 4 Điểm Để Mua Thêm Cổ Phiếu Chiến Thắng Sau Khi Bùng Nổ

Khi bạn mua một cổ phiếu với tính chất CANSLIM tại một điểm mua thích hợp trên một bức phá được nghiên cứu kỹ, sau đó xem nó tăng nhanh và mạnh – Đó là một cảm giác sung sướng.Nhưng, những gì có thể là cảm giác tốt nhất tiếp theo?

Hãy thử điều này: Đặt thêm một ít tiền vào cùng một cổ phiếu khi nó tăng điểm từ điểm mua sau đột phá. IBD gọi đây là một điểm vào lệnh tiếp theo.

Hàng thập kỷ nghiên cứu IBD trong những người chiến thắng thị trường lớn nhất cho thấy có ít nhất bốn cơ hội riêng biệt để mua thêm vị thế khi một cổ phiếu lớn tăng trưởng.

Lần mua tiếp theo đầu tiên có thể xuất hiện khi một cổ phiếu quay trở lại và đầu hàng một số lợi nhuận đó. Nó rơi xuống hoặc ngay dưới đường trung bình di động 10 tuần trên biểu đồ hàng tuần hoặc xuống mức trung bình di chuyển 50 ngày trên biểu đồ hàng ngày.

Nếu cổ phiếu rơi xuống đường 10 tuần hoặc nhẹ hơn dưới mức đó, hãy đợi cổ phiếu tăng trở lại trên đường này. Điều đó có thể cung cấp cho bạn một khu vực mua mới.

Khối lượng lớn nhu cầu khi cổ phiếu tăng trở lại. Hoặc, kiểm tra xem liệu doanh thu tăng trong tuần của đợt tăng mới đó so với tuần trước.

Điểm mua tiếp theo này phải vượt quá giá của một đột phá từ một mẫu hình bao gồm nền giá chống nền giá (base on base), cốc tay cầm (cup-with-handle), nền giá phẳng (flat base) hay mô hình hai đáy (double bottoms)

Khi nào nên mua cổ phiếu: Điểm mua tiếp theo số 1

Trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 7, Edwards Lifescatics (EW) đã bứt phá từ một mô hình cốc tay cầm bốn tháng với điểm mua thích hợp 195.10$. Khối lượng trong tuần đó đã tăng 61% so với tuần trước và cao hơn mức trung bình động 10 tuần.

Đột phá mạnh mẽ của Edwards? Chắc chắn rồi. Trong vòng bốn tuần, các chuyên gia trong các thiết bị để sửa chữa hư hỏng van tim tăng 13% so với giá breakout của 195.10$.

Vào ngày 24 tháng 7 breakout, IBD thông báo thị trường tăng được xác nhận. Nhưng thị trường đã trở nên rung chuyển trong tháng 8 khi tình trạng thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trở nên xấu xí.

Edwards đã giảm 3% trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 9. Khối lượng tăng trong tuần đó, gợi ý về một cuộc lột xác thực sự diễn ra (1). Và đường trung bình 10 tuần cung cấp mức hỗ trợ.

Người ta có thể đã mua thêm một ít cổ phiếu gần 213$, hoặc khi cổ phiếu bật trở lại gần 219.73 chỉ vài tuần sau đó (2).

Một gợi ý: Đừng mua nhiều hơn một phần tư số tiền bạn đầu tư tại breakout ban đầu.

Đây là một cơ hội tiếp theo khác

Hai điểm mua tiếp theo bổ sung có thể xuất hiện khi một cổ phiếu xây dựng chặt chẽ ba tuần hoặc bốn tuần. Trong mô hình này, mức thay đổi giá hàng tuần liên tiếp không quá 1,5% so với tuần trước.

Lý tưởng nhất là phạm vi giá của mỗi tuần thấy sự thu hẹp. Khối lượng nên cạn kiệt. Thêm 10 xu vào giá cao nhất của mẫu hình để tìm điểm phá vỡ.

Edwards tạo nên ba-tuần-thắt chặt hai lần, lần đầu tiên trong tháng Chín và một lần nữa vào đầu tháng Mười (3).

Nó đánh dấu đóng cửa hàng tuần cực kỳ chặt chẽ vào ngày 4 tháng 10 (lúc 229.4$), ngày 11 tháng 10 (227.11$) và ngày 18 tháng 10 (227.46$).

Họ ám chỉ rằng các tổ chức không muốn từ bỏ cổ phần của họ. EW đã tạo ra một điểm mua mới 230.39$, một xu so với giá cao nhất trong ba tuần.

Cân nhắc mua không quá một phần mười hoặc một phần tám vị trí ban đầu của bạn.

Thêm 2 cơ hội bổ trợ

Sau khi tăng đáng kể, hy vọng một cổ phiếu sẽ nghỉ ngơi. Việc điều chỉnh giá tiếp theo có thể thiết lập một cơ sở mới. Nếu xu hướng tăng của thị trường vẫn lành mạnh, thì bạn có thể mua thêm cổ phiếu trên đột phá mới.

Sự chững lại ngắn hạn – khi một cổ phiếu giao dịch trong một phạm vi siêu chặt chẽ một tuần sau một tuần đột phá khổng lồ – cung cấp một lần mua thứ tư hiếm hoi tiếp theo. Tuần chững lại ngắn nên giống như một nét bút nhỏ trên giấy hoặc màn hình.

Khối lượng nên mỏng. Ngoài ra, giá cao của tuần đó không được vượt quá mức cao nhất của tuần trước.

Hành động trong Target (TGT) gần đây xuất hiện như một cơn đột quỵ ngắn.

Nguồn Investors

Leave a Comment