Sử Dụng Đường Sức Mạnh Tương Đối Một Cách Chính Xác

Trong phương pháp đầu tư CANSLIM có rất nhiều công cụ để giúp lựa chọn cổ phiếu. Khi có một vài công cụ đặc biệt trong tay và biết cách sử dụng chúng có thể tạo ra tất cả sự khác biệt khi làm việc với các biểu đồ chứng khoán trong mọi hoàn cảnh của thị trường.

Đối với các nhà đầu tư, dòng sức mạnh tương đối của IBD cũng là một công cụ như vậy. Tại Investors.com và MarketSmith, đó là đường màu xanh thường được viết nguệch ngoạc ngay bên dưới các thanh giá của cổ phiếu.

Nó so sánh hành động giá của cổ phiếu với S&P 500. Một đường tăng cho bạn biết cổ phiếu đang vượt trội so với chỉ số chuẩn.

Ngay cả khi một cổ phiếu giảm giá, nếu S&P 500 giảm mạnh hơn, đường RS của cổ phiếu vẫn tăng. Chúng được vẽ trên các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần.

Một đường RS giảm trong một vài tuần hoặc vài tháng nói rằng cổ phiếu đang được thông qua. Các đường RS gần mức cao cho thấy một cổ phiếu đang dần vượt xa thị trường chung.

Các đường RS gần mức thấp cho thấy một cổ phiếu đang gặp khó khăn và không thể tập trung sức mạnh để cạnh tranh với các cổ phiếu khác.

Tại sao lại là vấn đề như vậy?

Đầu tư chứng khoán tăng trưởng: Đưa dòng RS vào sử dụng

Có một số bước nhất định trong biểu đồ chứng khoán nơi sức mạnh của một cổ phiếu so với thị trường chung đang nói.

  • Bứt phá: Bạn muốn thấy một đường sức mạnh tương đối tạo ra những đỉnh cao mới khi cổ phiếu bùng nổ, hoặc thậm chí trước khi phá vỡ. Đó là lý tưởng. Đôi khi một cổ phiếu thực hiện một bước tiến lớn ra khỏi một cơ sở/ mô hình, đường RS không thực sự nắm bắt được mức cao mới tại điểm đột phá.

Và đặc biệt là trước khi đột phá – có thể là một chỉ số quan trọng, chứng thực sức mạnh của một cổ phiếu khi bạn chuẩn bị thực hiện giao dịch mua ban đầu.

  • Các mẫu mua tiếp theo: Đường RS cũng là một tài liệu tham khảo thứ cấp tốt khi quyết định mua và mua bao nhiêu khi một cổ phiếu vào vùng mua trong các tình huống hỗ trợ chặt chẽ trong ba tuần hoặc 10 tuần. Một đường RS chậm trễ dẫn đến một cách tiếp cận thận trọng hơn.
  • Hành vi ở giai đoạn cuối: Sau một đợt tăng dài, một cổ phiếu có thể gửi một số tín hiệu bứt phá, chẳng hạn như phá vỡ dưới mức trung bình động 10 tuần của nó trong giao dịch với khối lượng lớn.

Đây có thể là những tín hiệu để bắt đầu cắt giảm vị trí của bạn và khóa lợi nhuận. Đường RS trông như thế nào? Sức mạnh tương đối thường sẽ bắt đầu bị phá vỡ trước khi giá cổ phiếu thực tế, hoặc đơn giản là rơi vào tình trạng tạm lắng dưới mức cao của nó.

Nếu nó đang giữ mức cao, cho thấy cổ phiếu vượt trội hoặc giữ giá so với thị trường, bạn có thể muốn chờ đợi tín hiệu bổ sung trước khi cắt giảm quá nhiều vị trí của mình.

Đường RS đã hoạt động như một công cụ hữu ích trong việc đo lường cựu lãnh đạo ngành IBD và cựu thành viên IBD 50 Grubhub (GRUB).

Đường RS đã giảm trong năm tháng tính đến tháng 3 năm 2017 khi cổ phiếu hợp nhất. Không có gì bất thường về điều đó.

Đánh dấu mức cao mới trước cổ phiếu

Nhưng sau đó, đường RS bắt đầu tăng sức mạnh vào cuối tháng 3 năm 2017, và đang nghiêng mạnh hơn trước một đột phá xảy ra vào tuần 28 tháng 4 (1).

Đó là một tín hiệu tích cực từ đường RS, ngay cả khi phải mất một thời gian để cổ phiếu tăng giá một cách nghiêm túc.

Đường RS cũng đã mở đầu cho sự bứt phá của cổ phiếu vào tháng 10, tăng và chạy cao hơn hai tuần trước khi di chuyển.

Vào thời điểm Grubhub vượt qua điểm mua 57.71$ trong mô hình nền phẳng sáu tuần vào ngày 26 tháng 10 (2), đường RS đã đạt mức cao mới. Các cổ phiếu tăng mạnh.

Mô hình tiếp theo của Grubhub cũng lóe lên tín hiệu tăng giá tương tự. Khi cổ phiếu nổ ra vào cuối tháng 1 năm 2018, đường RS đã đạt mức cao mới khi cổ phiếu cũng đạt mức cao mới. Cổ phiếu đã tăng 50% từ điểm mua 74.90$ lên mức cao nhất tháng 3 năm 2018

Nguồn Investors

Leave a Comment