Những Sai Lầm Mà Đa Số Các Nhà Đầu Tư Mắc Phải – Phần 3 (phần cuối)

14. Tập trung thời gian vào việc phải mua thứ gì và sau khi đã đưa ra quyểt định mua thì lại không biết khi nào và trong những hoàn cảnh nào thì cổ phiếu đó sẽ cần phải bán ra.

Hầu hết các nhà đẩu tư không có quy luật hoặc kế hoạch nào cho việc bán cổ phiếu ra, họ mới chỉ thục hiện phân nửa công việc cần làm để có thể thành công.

15. Thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của việc mua các công ty chất lượng cao có sự bảo trợ của cảc tổ chức mạnh và tầm quan trọng của việc học cảch sử dụng biểu đồ để cải thiện khả năng lựa chọn và nắm bắt thời cơ.

16. Quá tập trung vào đầu cơ quyền giao dịch chứng khoán (Option) hoặc hàng hóa giao sau vì nghĩ rằng đó là con đường làm giàu nhanh chóng.

Một số nhà đầu tư còn tập trung chủ yếu vào cảc quyền giao dịch ngắn hạn, giá thấp vốn có tính bất ổn và độ rủi ro rất cao. Thời hạn giao dịch luôn luôn chống lại những người sở hữu quyền giao dịch ngắn hạn.

Một số còn viết những “quyền giao dịch khống” (bán những quyền gìao dịch chững khoán mà họ thậm chí không sỡ hữu), phải chấp nhận một rủi ro rất lớn để đổi lấy một phần thưởng tiềm năng nhỏ bé.

17. Ít giao dịch “theo giá thị trường” và thích đặt ra những định mức giới hạn về giá cho các lệnh mua và bán.

Khi làm như trên, nhà đầu tư chỉ chăm chú vào từng phần tư hoặc phần tám điểm (hoặc các gía trị thập phân tương đương), thay vì tập trung vào những vận động lớn và quan trọng hơn của cổ phiếu.

Với các lệnh giới hạn, bạn phải chịu rủi ro có thể hoàn toàn không theo kịp thị trường và không thể rút ra khỏi các cổ phiếu cần phải bán để cắt giảm thiệt hại.

18. Thiếu khả năng định hướng khi cần đưa ra quyết định.

Nhiều người không biết là họ nên mua, bán, hay giữ, và sự không chắc chắn này cho thấy họ không có đường lối chỉ đạo. Đa số mọi người không tuân theo một kế hoạch đã đựợc chứng minh, một tập hợp những nguyên tắc nghiêm ngặt hay những quy luật mua và bán, để dẫn dắt họ đi đúng hướng.

19. Không đánh giá cổ phiếu một cách khách quan

Nhiều người chỉ lựa chọn những công ty mà họ yêu thích. Thay vì dựa vào niềm hy vọng và những quan điểm cá nhân của riêng mình, các nhà đầu tư thành công chỉ chú ý đến thị trường, vì thị trường gần như luôn luôn đúng.

Kết Luận: Bao nhiêu trong số những sai lầm được nêu trên đây mô tả niềm tin và thói quen đầu tư của bạn trong quá khứ? Những nguyên tắc và phương pháp kém cỏi đương nhiên sinh ra kết quả kém cõi; những nguyên tắc và phương pháp đúng đắn luôn luôn sinh ra kết quả tốt.

Sau khi đọc tất cả những điểu trên, bạn đừng nhụt chí.

“Hãy cũng cố những điểm yếu cho đến khi nào chúng trở thành những điểm mạnh của bạn.”

Cần phải có thời gian và một chút nỗ lực để có thể làm được điều đó, nhưng một khi đã làm được, nó sẽ mạng lại cho bạn kết quá vô cùng xứng đáng.

Leave a Comment