Hướng Dẫn Sử Dụng Chỉ Báo Fibonacci Thần Thánh

Fibonacci (1170 – 1250) là ai?

Ông tên thật là Leonardo Pisano, là một nhà toán học sống vào khoảng thế kỷ 12 tại Pisa (Italy). Ông đã khám phá ra dãy số Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) dựa trên những quan sát về Kim tự tháp Gizeh ở Ai Cập.

Dãy Fibonacci có tỷ lệ 2 số liền kề nhau xấp xỉ 1,618 (hoặc nghịch đảo là 0,618). Tỷ lệ này được gọi là Tỷ lệ vàng (The golden ratio) hay PHI. Khi dùng trong PTKT, Tỷ lệ vàng thường được chuyển đổi thành 3 mức tỷ lệ: 38.2%, 50% và 61.8%.

Tuy nhiên, các bội số khác cũng có thể được dùng, như 23.6%, 161.8%, 423%,…

Dãy số Fibonacci là 1 dãy số bắt đầu bằng 0,1 và số sau bằng tổng 2 số trước.

Dãy Fibonacci thường được ứng dụng trong PTKT dưới nhiều dạng: sự hồi lại, dạng cung, dạng quạt, dạng mở rộng và vùng thời gian. 

Nó hoạt động trên tất cả các thị trường và phục vụ nhiều mục đích khác nhau cho các trader, và tất nhiên, nó không chỉ dừng ở chức năng tìm kiếm các thời điểm đầu tư cũng như cắt lỗ tốt.

Fibonacci Retracement  được dùng để xác định các vùng đảo chiều mà thị trường sẽ chấm dứt quá trình điều chỉnh hay hồi phục kỹ thuật (Retracement hay Pullback).

Phản ứng của giá tại từng mức phản ánh tầm quan trọng của ngưỡng Fibonacci đó. Thường ngưỡng 38.2%, 50% và 61.8% là các ngưỡng mà giá có xu hướng đảo ngược nhiều nhất nên được gọi là tỷ lệ vàng (golden ratio).

XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG HỖ TRỢ, ĐIỂM HỒI CỦA GIÁ

XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KHÁNG CỰ, ĐIỂM BÁN

– Xác định chính xác đỉnh và đáy gần nhất trước khi vẽ đường Fibo
– Nên sử dụng Fibonacci để ăn sóng hồi khi thị trường đang trong giai đoạn uptrend

Leave a Comment